Wręczenie tytułów laureatom ogólnopolskiego konkursu  „Menadżera Innowacji 2017” odbyło się 4 czerwca 2018r  w pierwszym dniu  II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko w Zakopanem, które patronatem honorowym objęły ministerstwa: Energii, Przedsiębiorczości i Technologii, Środowiska, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Sportu.

 Partnerem Forum była Polska 3.0, a partnerem organizacyjnym Komitet Rozwoju Zagłębia.

Statuetki i certyfikaty „ Menadżera Innowacji 2017”  otrzymali:

Włodzimierz Wawrzynowicz, kategoria: firma mała.

Za innowacyjne przedsięwzięcia związane z wykonywaniem certyfikowanych wydruków fotografii.

Dorota Wyrobek, kategoria: firma średnia.

Za wprowadzenie innowacyjnych na skalę europejską rozwiązań w hodowli bydła mlecznego.

Grzegorz Wyrobek
Kategoria: firma średnia.

Za zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie inżynierii bezwykopowej w budownictwie.

Beniamin Krasicki,

Kategoria: firma duża.

Za innowacyjne rozwiązania świadczonych usług związanych z ochroną w City Security.

Tytuł „ Lidera Samorządności” otrzymała:

Anna Hetman

Prezydent Jastrzębia – Zdrój

Za wzorcową współpracę samorządu z biznesem dla rozwoju miasta.

VII Międzynarodową Nagroda im. Kazimierza Wielkiego ustanowiona przez  Komitet Rozwoju Zagłębia z okazji 650-lecia Będzina i przyznawana wybitnym osobistościom za inspirowanie i promowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej i politycznej przyznano:

Krzysztofowi Masiuk

Za inspirowanie innowacji oraz idei klasteringu w Europie i na świecie.

Przypominamy:

W I edycji „Menadżera Innowacji 2015” laureatami zostali:

Andrzej Malinowski, w kategorii: przedsiębiorstwa średnie, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny, Spółki z o.o. DĄBROWSKIE WODOCIĄGI z Dąbrowy Górniczej za wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych i innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem.  Warto zaznaczyć, że p. Malinowski jest nie tylko pierwszym Laureatem Menadżera Innowacji, ale także pierwszym Menadżerem Zagłębia, a tytuł otrzymał w roku 2000.

Łukasz Porzuczek, w kategorii: przedsiębiorstwa małe, właścicielowi firmy PROTON - ARCHEO,  za  innowacyjne przedsięwzięcia lokalizowania oraz oczyszczania terenów lądowych i wodnych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Anna Kaczmarek i Tomasz Leśniak, wiceprezesi Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED w kategorii: klastry, za stworzenie Centrum Kompetencyjnego Polinnovation, tworzącego usługi i produkty: 2be inwestor; 2be startup oraz promującego markę polskich innowacyjnych klastrów  w świecie.

Angelika Jarosławska, Koordynator Projektu POLSKA 3.0, kategoria: klastry, za zarządzenie największym projektem klastrowym w Europie Polska 3.0.

Po raz pierwszy w historii konkursu  (który jest nową formułą, ale i kontynuacją dotychczasowych piętnastu edycji „Menadżera Zagłębia” ) został przyznany tytuł

Lidera Przedsiębiorczości i Innowacji 2015, który otrzymał Zygmunt Berdychowski,

za wzorową organizację przez 25 lat Forum Ekonomicznego w Krynicy, najważniejszej konferencji gospodarczej w Europie Środkowej

Finał  31 marca 2016 roku

Preludium  II Światowego Kongres Klastrów będzie finał ogólnopolskiego konkursu „Menadżer Innwacji 2015” . Termin Gali - 31 marca 2016 roku. Godz- 17,00. Miejsce - Kopalnia Guido w Zabrzu. To ostatnie chwile naboru zgłoszeń do Konkursu. Szczegóły - Regulamin Konkursu,poniżej.

W myśl zawartego w dniu 20 sierpnia br. porozumienia współorganizatorem I edycji  konkursu “Menadżer Innowacji 2015” został Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), który jest organizacją parasolową dla zarządzanych przez niego klastrów, funkcjonujących w całej Polsce.

Więcej na stronie OKIP, KRZ, PCIE

Komitet Rozwoju Zagłębia przez piętnaście lat prowadził przedsięwzięcie, które świetnie się miało. Przez piętnaście edycji Konkurs „Menadżer Zagłębia” promował kierownictwa firm i instytucji działających w Zagłębiu Dąbrowskim na rzecz regionu. W konkursie nagrodziliśmy ponad 80 menadżerów za wybitne osiągnięcia biznesowe i społeczne, ale także za działania na rzecz środowiska. Uzyskanie tytułu nie było proste; najlepiej wiedzą o tym ci, którzy musieli spełnić wszystkie wymogi konkursu, aby uzyskać tytuł  „Menadżera Zagłębia”. Wybieraliśmy najlepszych z najlepszych.

Listę wszystkich laureatów publikujmy w pozycji  "MZ – laureaci i wspomnienia".

Zatem - nie zaczynamy od nowa, ale…

Jako twórca konkursu i prezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia wraz z zarządem stowarzyszenia zainicjowaliśmy na przełomie w 2013/14 roku współpracę z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Już 21 marca 2014 roku z naszymi Partnerami założyliśmy Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE) tj. Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska. Zarząd KRZ jest jego koordynatorem.

Komitet Rozwoju Zagłębia był również współorganizatorem I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej w marcu br. Klaster PCIE ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Jednym słowem KRZ w ostatnim czasie poszerzył swoją działalność. Zatem niejako „automatycznie” zrodziła się potrzeba rozszerzenia formuły naszego Konkursu. Obecna formuła Konkursu „Menadżer Innowacji” nie oznacza jednak, że kończymy poprzedni projekt. Zgodnie z uzgodnieniami z Radą Klubu Laureata postanowiliśmy nadal nagradzać inicjatywy regionalne, co zaznaczamy w Regulaminie Konkursu.

„Menadżer Innowacji 2015” jest pierwszą ogólnopolską edycją Konkursu. 
Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową i zapraszam do współpracy.

Grzegorz Wacławik
Prezes Zarządu

baner

Kapitułę drugiej edycji konkursu „Menadżer Innowacji 2017” stanowią:

  • Edward Szlęk – Przewodniczący, laureat IX edycji „Menadżera Zagłębia”, wiceprezes  zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia,
  • Bogdan Węgrzynek – Wiceprzewodniczący, laureat XV edycji „MZ”, wiceprezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia, Prezydent Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw,
  • Wojciech Duda – Sekretarz, laureat VI edycji „MZ”, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komitetu Rozwoju, Zagłębia. Menadżer Gali II edycji Konkursu

Członkowie Kapituły, Laureaci „Menadżera Innowacji 2015”:

  • Angelika Jarosławska
  • Tomasz Leśniak
  • Łukasz Porzuczek
  • Andrzej Malinowski, laureat I edycji „Menadżera Zagłębia”

Zadaj pytanie

Komitet Rozwoju Zagłebia
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza
www.krz.org.pl

Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska (PCIE)
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza

baner